Reklama społeczna – czym jest i jakie niesie korzyści?

W codziennym nawale informacji i marketingowych chwytów naszą uwagę najbardziej przyciągają nietypowe reklamy, które nie dążą do przekonania konsumenta dla zysku. Mają intrygujący konspekt i nierzadko prowokujący przekaz, co zatrzymuje uwagę na dłużej i skłania do głębszego zastanowienia. Są to emitowane przez telewizję cyfrową reklamy społeczne.

Definicja reklamy społecznej

Reklama społeczna to rodzaj reklamy mającej na celu wywołanie zmian społecznie pożądanych. Za jej pomocą dąży się do zachęcenia ludzi do działania lub wpłynięcia na ich poglądy na określony temat. W kampaniach społecznych można wykorzystywać różne narzędzia reklamy takie jak reklama prasowa i reklama w telewizji, co pozwala dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

O skuteczności reklamy społecznej świadczy wpływ, jaki wywiera na społeczeństwo. Ten typ reklamy najczęściej porusza tematy, o których na co dzień większość ludzi nie myśli, jak np.: wypadki, choroby, aborcja, prawa człowieka i środowisko. Swoją treścią wzbudzają u odbiorców zazwyczaj negatywne uczucia, które łatwiej zapadają w pamięć.

Kampanie prowadzą zazwyczaj instytucje sektora publicznego (np. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury), organizacje non-profit, korporacje oraz fundacje. W akcje społeczne angażują się także celebryci, którzy często udostępniają wizerunek bezpłatnie.

W obecnej erze cyfrowej reklamy społeczne są coraz częściej wykorzystywane w digital marketingu ze względu na możliwość dotarcia do szerszej publiczności.

Przeczytaj również: Treść sponsorowana – reklama czy coś więcej?

Historia i główne ośrodki

Pierwsze przekazy rozpropagowano we Włoszech i USA w latach 60. i 70. XX wieku. Początek tego typu komunikatów w Polsce przypada na lata 90. – wówczas wypromowano pierwszą kampanię pod hasłem „Papierosy są do dupy” wykonaną na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

W Polsce to Fundacja Komunikacji Społecznej (dawniej Fundacja Reklamy Społecznej) jest największą organizacją zajmującą się reklamą społeczną. Odpowiednikami w Europie Zachodniej są między innymi działające na większą skalę holenderska Stichting Ideele Reclame i brytyjskie Central Office of Information.

Jakie cele mogą mieć kampanie społeczne?

Kampanie społeczne mogą prowadzić do tego, że ludzie zaczynają postrzegać istotny problem w nowy sposób. Poprzez społeczne zachęcenie do konkretnej akcji mogą wywoływać pożądane działania, takie jak segregacja odpadów czy przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Poza wywołaniem pozytywnego wpływu na postawy i zachowania społeczne można wyróżnić wiele innych celów reklamy społecznej, takich jak między innymi:

  • budowa społeczności – celem kampanii może być stworzenie silnej społeczności, która będzie prowadzić działania po zakończeniu kampanii;
  • edukacja i rozwój kompetencji – można dążyć do edukacji w konkretnych dziedzinach i rozwijania umiejętności przydatnych w rozwiązaniu problemu społecznego;
  • mobilizacja społeczna – niektóre kampanie zrzeszają ludzi wokół konkretnego problemu i zachęcają do aktywnego udziału w jego rozwiązaniu, np. poprzez wolontariat;
  • wpływ na politykę – organizatorzy kampanii mogą dążyć do zmiany prawa lub polityk publicznych.

Korzyści płynące z reklam społecznych

Poprzez skuteczną formę rozpowszechnienia reklamy społeczne podnoszą świadomość na temat ważnych problemów związanych m.in. ze zdrowiem publicznym i równością społeczną. Przekłada się to na mobilizację społeczności do działania, co może doprowadzić do istotnych zmian społecznych i kulturowych.

Prowadząc kampanie reklamowe, organizacje mogą liczyć na korzyści związane ze zwiększeniem reputacji i widoczności w mediach. Daje to możliwość zyskania większego wsparcia finansowego i w formie wolontariatu.

Dodatkowo udaną reklamę społeczną można wykorzystać jako case study w celu podniesienia kompetencji i zdolności organizacji do wnoszenia pozytywnych zmian społecznych.

Korzystanie z interdyscyplinarnego podejścia, łączącego wiedzę z różnych dziedzin takich jak marketing, psychologia i komunikacja, pozwala osiągnąć innowacyjne rozwiązania i uskutecznia osiągnięcie celu kampanii.

Autor tekstu: Aleksandra Olejniczak

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *