Lead w artykule – co to jest i jak go napisać?

Lead (akapit wprowadzający) to najważniejsza – obok tytułu – część publikacji. Jego zadaniem jest zainteresowanie czytelnika poruszaną tematyką i nakłonienie go do przeczytania treści całego artykułu. Składa się zazwyczaj z 25-45 słów, ale jego napisanie jest trudne i czasochłonne. Chcesz dowiedzieć się więcej o leadzie w artykule? O tym poniżej!

Lead w artykule – informacje ogólne

Akapit wprowadzający przybiera w publikacjach różną postać. Najmniej standardowe postacie pierwszego akapitu to: kilkuwyrazowy zwrot, niedługie pytanie lub bardzo rzadko pojedyncze słowo. Treść leadu może również stanowić cytat z czyjejś wypowiedzi. Czasem rozpoczęcie artykułu od ciekawej anegdoty również pozwala na zainteresowanie czytelników dalszym tekstem. W pierwszym akapicie można także zamieścić kontrowersyjną tezę lub porównanie.

Dlaczego trudno jest napisać lead do artykułu?

Napisanie dobrego akapitu wprowadzającego do np. artykułu specjalistycznego zajmuje średnio od 2 do 4 godzin. Lead powinien zawierać konkretne i dokładnie sprawdzone treści. Jednocześnie informacje zamieszczone w pierwszym akapicie muszą tak wpływać na świadomość odbiorców, aby jak największa ich liczba zaciekawiła się całym tekstem i podjęła decyzję o jego przeczytaniu. Stanowi to trudność w napisaniu leadu, gdyż łączy się z koniecznością odgadywania zainteresowań czytelników oraz budowania artykułu w odpowiedzi na nie.

Bardzo przydatne jest określenie grupy docelowej, dla której ma być pisana publikacja i wiedza na jej temat. Znajomość docelowych czytelników pozwala dokładnie przewidzieć ich preferencje, np. ich problemy, potrzeby i cele, jakie chcą realizować.

Lead w artykule – jak go napisać?

Wśród najważniejszych wytycznych, którymi należy się kierować podczas pisania akapitu wprowadzającego, wymieniane są przede wszystkim:

  • Metoda 5W + 1H (Who? What? When? Where? Why? + How? – pol. Kto? Co? Kiedy? Gdzie? Dlaczego? + Jak?).

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania uważa się za kluczowe dla zbierania informacji i rozwiązywania problemów w wielu dziedzinach, np. w dziennikarstwie, badaniach naukowych, czy budowaniu internetowej strony www firmy.

Metodę tę można zastosować także pisząc lead, jednak należy pamiętać, że zamieszczenie w pierwszym akapicie odpowiedzi na wszystkie 6 pytań uznawane jest w świecie dziennikarskim za błąd. Należy wybrać i podkreślić w leadzie 2 lub 3 najważniejsze aspekty artykułu, natomiast pozostałe, mniej ważne zagadnienia, omówić w drugim lub trzecim zdaniu po akapicie wprowadzającym.

  • Model AIDA (A: Attention – Zwrócenie uwagi, I: Interest – Zainteresowanie, D: Desire – Wzbudzenie pożądania, A: Action – Zachęcenie do działania). Jest to znany wzorzec pisania publikacji.

Wg powyższego modelu zadaniem pierwszego akapitu jest zwrócenie uwagi czytelnika na artykuł. Można to uzyskać – poza ciekawą treścią – poprzez niestandardowy kształt leadu, wyróżniający się z otoczenia kolor czcionki bądź odpowiedni krój liter i cyfr.

Ostatnie zdanie leadu może przyjmować formę polecenia do podjęcia pozytywnej decyzji oraz działania, czyli zapoznania się z artykułem – tzw. CTA (Call To Action).

  • Język korzyści – jego użycie w leadzie z jednej strony pomaga czytelnikowi lepiej zrozumieć zagadnienia zawarte w tekście, z drugiej zaś wskazuje realne korzyści, jakie może on uzyskać po przeczytaniu publikacji.
  • W przypadku artykułów internetowych treść leadu musi zostać zoptymalizowana pod słowa kluczowe, na które ma być pozycjonowany dany artykuł.

Autor tekstu: Monika Solecka

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *